Zeměpisné útvary a pojmy

Zde je několik anglických slov pro různé zeměpisné prvky a několik dalších pojmů vztahujících se ke geografii.

Vnitrozemské prvky

countryside venkov
hill kopec
mountain hora
valley údolí
wood les (malý)
forest les
copse houština
field pole
meadow louka
plain planina
moor vřesoviště
bog mokřina
swamp mokřina
hedge houští
path cesta
fence plot
wall zeď
ditch příkop
gate vrata
farm farma
bridge most
desert poušť
glacier ledovec
jungle džungle
rainforest deštný prales
volcano sopka
stream potok
river řeka
canal kanál
pond rybník
lake jezero
reservoir nádrž
waterfall vodopád
well studna
dam přehrada
power station elektrárna
wind farm větrná elektrárna
mine důl
quarry lom

Zemědělské výrazy

agriculture zemědělství
barn stodola
farmhouse statek
crop úroda
harvest sklizeň
hay seno
wheat pšenice
irrigation zavlažování
livestock hospodářská zvířata
to plough orat
to harvest sklízet

Přímořské prvky

ocean oceán
sea moře
coast nebo shore pobřeží
beach pláž
cliff útes
island ostrov
peninsula poloostrov
rock skála
tide příliv a odliv
wave vlna
pier molo
lighthouse maják
harbour přístav
oil rig těžební věž

Další užitečná slova

country venkov
city město (velké)
town město
village vesnice
eruption erupce
earthquake zemětřesení
tsunami tsunami
avalanche lavina
landslide sesuv půdy
lava láva
capital city nebo capital hlavní město
border hranice
national park národní park
North Pole severní pól
South Pole jižní pól
Equator rovník
longitude zeměpisná délka
latitude zeměpisná šířka
sea level úroveň hladiny moře
erosion eroze
pollution znečištění
atmosphere ovzduší, atmosféra
environment prostředí
population obyvatelstvo
famine hladomor
fossil fuel fosilní palivo
energy energie
unemployment nezaměstnanost
landscape krajina
literacy gramotnost
malnutrition podvýživa
migration migrace
radiation radioaktivní záření
nuclear energy jaderná energie
crater kráter
sand dune písečná duna
trade obchod
urban městský
rural rurální
economy hospodářství
poverty chudoba
slum chudinská čtvrť
life expectancy průměrná délka života
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem