Jízda autem

Zde je několik anglických slov vztahujících se k automobilové dopravě, včetně názvů různých typů vozidel.

Silnice

bypass obchvat
country lane vedlejší cesta
dual carriageway dvouproudová vozovka
main road hlavní silnice
motorway dálnice
one-way street jednosměrná vozovka
ring road okružní silnice
road silnice
toll road silnice s mýtem

Silniční prvky

corner roh
crossroads křižovatka
kerb obrubník
fork rozcestí
hard shoulder zpevněná krajnice
junction donpravní uzel
lay-by odstavný pruh
level crossing železniční přejezd
pavement (v americké angličtině: sidewalk) chodník
pedestrian crossing přechod pro chodce
road sign dopravní značka
roadside krajnice
roadworks práce na silnici
roundabout kruhový objezd
services služby (čerpací stanice, obchod, občerstvení, toalety, atd.)
signpost ukazatel
speed limit nejvyšší povolená rychlost
T-junction křižovatka ve tvaru T
toll mýtné
traffic light semafor
turning zatáčka, odbočka

Problémy

accident nehoda
breakdown porucha
breathalyser měřič pro dechovou zkoušku
jack zvedák
jump leads startovací kabely
flat tyre prázdná pneumatika
fog mlha
icy road zledovatělá vozovka
puncture píchnutá pneumatika
speeding fine pokuta za překročení rychlosti
spray voda na silnici, stříkanec od auta
traffic jam dopravní zácpa
to crash nabourat
to have an accident mít nehodu
to skid dostat smyk
to stall zastavit
to swerve prudce se vyhnout, stočit se

Učení se řídit

driving instructor instruktor autoškoly
driving lesson hodina jízdy
driving licence řidičský průkaz
driving school autoškola
driving test řidičská zkouška
learner driver řidič začátečník
to fail your driving test neudělat vaši řidičskou zkoušku
to pass your driving test udělat vaši řidičskou zkoušku

Parkování

car park parkoviště
disabled parking space parkovací místo pro invalidy
multi-storey car park vícepodlažní parkoviště
to park parkovat
parking meter parkovací automat
parking space místo pro parkování
parking ticket parkovací lístek
traffic warden dopravní hlídka

U čerpací stanice

car wash mycí linka
diesel nafta
oil nafta, olej
petrol benzín
petrol pump benzínová pumpa
petrol station čerpací stanice
unleaded bezolovnatý (benzín)

Druhy vozidel

bike (zkratka bicycle) kolo
camper van karavan
bus autobus
car auto
caravan karavan, přívěs
coach autobus (dálkový)
lorry nákladní auto
minibus minibus
moped moped
motorbike (zkratka motorcycle) motorka
scooter skútr
taxi taxi
tractor traktor
truck nákladní auto
van dodávka

Další užitečná slova

car hire půjčovna aut
car keys klíče od auta
cyclist cyklista
driver řidič
garage autoservis
mechanic mechanik
insurance pojištění
passenger cestující, spolucestující
pedestrian chodec
reverse gear zpátečka
road map cestovní mapa
second-hand z druhé ruky, ojetý
speed rychlost
traffic doprava
tyre pressure tlak v pneumatikách
vehicle vozidlo
to accelerate zrychlit
to brake brzdit
to change gear přeřadit rychlost
to drive řídit
to overtake předjet
to reverse obrátit
to slow down zpomalit
to speed up zrychlit
to steer řídit
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem