Hudba

Zde je několik anglických slov vztahujících se k hudbě, včetně názvů různých hudeních žánrů.

Hudební terminologie

beat tempo
harmony harmonie
lyrics text písně
melody nebo tune melodie
note nota
rhythm rytmus
scale stupnice
solo sólo
duet duet
in tune naladěný
out of tune rozladěný, falešný

Hudební vybavení

amp (zkratka amplifier) zesilovač
CD CD
CD player CD přehrávač
headphones sluchátka
hi-fi nebo hi-fi system hi-fi věž
instrument nástroj
mic (zkratka microphone) mikrofon (zkratka výrazu microphone)
MP3 player MP3 přehrávač
music stand stojan na noty
record player gramofon
speakers reproduktory
stereo nebo stereo system stereo

Hudební žánry

blues blues
classical klasická hudba
country country
dance taneční hudba
easy listening easy listening (lehká instrumentální hudba)
electronic elektronická hudba
folk folk
heavy metal heavy metal
hip hop hip hop
jazz jazz
Latin latinskoamerická hudba
opera opera
pop populární hudba
rap rap
reggae reggae
rock rock
techno techno

Hudební skupiny

band skupina
brass band dechová kapela
choir sbor
concert band koncertní kapela
jazz band jazzová kapela
orchestra orchestr
pop group popová skupina
rock band rocková kapela
string quartet smyčcový kvartet

Hudebníci

composer skladatel
musician hudebník
performer interpret
bassist nebo bass player basistan, baskytarista
cellist cellista
conductor dirigent
DJ DJ
drummer bubeník
flautist flétnista
guitarist kytarista
keyboard player hráč na klávesy
organist varhaník
pianist klavírista
pop star popová hvězda
rapper rapper
saxophonist saxofonista
trumpeter trumpetista
trombonist trombonista
violinist houslista
singer zpěvák
alto alt
soprano sopranista
bass bas
tenor tenor
baritone baryton

Hlasitost

loud hlasitý
quiet tichý
soft tichý

Další užitečná slova

to listen to music poslouchat hudbu
to play an instrument hrát na nástroj
to record nahrávat
to sing zpívat
audience obecenstvo
concert koncert
hymn chvalozpěv
love song milostná píseň
national anthem národní hymna
symphony symfonie
record hudební deska
record label hudebí značka
recording nahrávka
recording studio nahrávací studio
song píseň
stage pódium
track nahrávka (na albu)
voice hlas
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem