Cestování autobusem a vlakem

Zde je několik anglických slov, která se vám budou hodit při cestování autobusem nebo vlakem.

timetable jízdní řád
single (zkratka single ticket) jednosměrná jízdenka
return (zkratka return ticket) zpáteční jízdenka
platform nástupiště
waiting room čekárna
ticket office nebo booking office prodej lístků
seat sedadlo
seat number číslo sedadla
luggage rack přihrádka na zavazadla
first class první třída
second class druhá třída
ticket inspector revizor
ticket collector průvodčí
penalty fare pokuta

Cestování vlakem

buffet car jídelní vůz
carriage vůz, vagón
compartment kupé
derailment vykolejení
express train rychlík
guard průvodčí
level crossing železniční přejezd
line closure výluka linky
live rail napájecí kolejnice
railcard průkazka na vlak
railway line železniční trať
restaurant car jídelní vůz
season ticket časová jízdenka
signal znamení
sleeper train lůžkový vlak
station nádraží
railway station vlakové nádraží
train station vlakové nádraží
stopping service osobní vlak
ticket barrier turniket
track cesta, dráha
train vlak
train crash vlaková nehoda
train driver strojvedoucí
train fare jízdné za vlak
train journey cesta vlakem
travelcard časová jízdenka (např. denní či týdenní)
Tube station nebo underground station stanice metra
tunnel tunel
to catch a train chytnout vlak
to get on the train nastoupit do vlaku
to get off the train vystoupit z vlaku
to miss a train nechat si ujet vlak

Cestování autobusem

bus autobus
bus driver řidič autobusu
bus fare jízdné za autobus
bus journey cesta autobusem
bus stop autobusová zastávka
bus lane pruh pro autobusy
bus station autobusové nádraží
coach autobus (dálkový)
coach station autobusové nádraží
double-decker bus poschoďový autobus
conductor průvodčí
inspector revizor
luggage hold zavazadlový prostor
the next stop příští zastávka
night bus noční autobus
request stop zastávka na znamení
route cesta, dráha
terminus konečná stanice
to get on the bus nastoupit do autobusu
to get off the bus vystoupit z autobusu
to catch a bus chytit autobus
to miss a bus nechat si ujet autobus
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.