Cestování

Zde je několik anglických výrazů pro cestování.

Dopravní prostředky

by bicycle na kole
by boat lodí
by bus autobusem
by car autem
by coach autobusem (dálkovým)
by ferry trajektem
by motorcycle na motorce
by plane letadlem
by train vlakem
on foot pěšky

Připravy na cestu

ticket office pokladna
travel agent zaměstnanec cestovní kanceláře
brochure prospekt, cestovní katalog
price cena
fare jízdné
ticket jízdenka
booking rezervace
reservation rezervace
passenger cestující
destination destinace
itinerary itinerář
journey cesta
travel insurance cestovní pojištění
holiday dovolená, prázdniny
sightseeing prohlížení památek
business trip služební cesta
to book rezervovat
to cancel a booking zrušit rezervaci

Podniknutí cesty

to arrive přijet
to leave odjet
to depart odjet
to travel cestovat
to visit navštívit
cancellation zrušení
customs celnice
delay zpoždění
information desk informační přepážka
luggage nebo baggage zavazadla
map mapa
passport control pasová kontrola
suitcase kufr
cancelled zrušený
delayed zpožděný
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem