Čas

Here are some English words related to time.

Jednotky času

second vteřina
minute minuta
hour hodina
day den
week týden
fortnight dva týdny
month měsíc
year rok
decade desetiletí
century století
weekend víkend
leap year přestupný rok

Denní doby

morning ráno, dopoledne
afternoon odpoledne
evening večer
night nebo night time noc
midday nebo noon poledne
midnight půlnoc
dawn úsvit
dusk soumrak
sunrise východ slunce
sunset západ slunce

Další slova související s časem

now teď
then potom
immediately nebo straight away ihned
soon brzy
earlier dříve
later později

Jak často

never nikdy
rarely zřídka
occasionally příležitostně
sometimes někdy
often nebo frequently často
usually nebo normally obvykle
always vždy
every day nebo daily každý den; denně
every week nebo weekly každý týden; týdně
every month nebo monthly každý měsíc; měsíčně
every year nebo yearly každý rok; ročně
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.