Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v angličtině.

Základní číslovky

zero nula (v mluveném jazyce a pro udávání teploty)
nil nula (používá se, když se mluví o sportovních výsledcích)
nought nula (číslice 0)
"O" nula (vyslovuje se jako anglické písmeno „O“; používá se při ústní komunikaci, především pro telefonní čísla)
one jedna
two dvě
three tři
four čtyři
five pět
six šest
seven sedm
eight osm
nine devět
ten deset
eleven jedenáct
twelve dvanáct
thirteen třináct
fourteen čtrnáct
fifteen patnáct
sixteen šestnáct
seventeen sedmnáct
eighteen osmnáct
nineteen devatenáct
twenty dvacet
twenty-one dvacet jedna
twenty-two dvacet dva
twenty-three dvacet tři
thirty třicet
forty čtyřicet
fifty padesát
sixty šedesát
seventy sedmdesát
eighty osmdesát
ninety devadesát
one hundred, a hundred jedno sto
one hundred and one, a hundred and one sto jedna
two hundred dvě stě
three hundred tři sta
one thousand, a thousand jeden tisíc
two thousand dva tisíce
three thousand tři tisíce
one million, a million jeden milion
one billion, a billion jedna miliarda

Opakování (násobné číslovky)

once jednou
twice dvakrát
three times třikrát
four times čtyřikrát
five times pětkrát

Řadové číslovky

first první
second druhý
third třetí
fourth čtvrtý
fifth pátý
sixth šestý
seventh sedmý
eighth osmý
ninth devátý
tenth desátý
eleventh jedenáctý
twelfth dvanáctý
thirteenth třináctý
fourteenth čtrnáctý
fifteenth patnáctý
sixteenth šestnáctý
seventeenth sedmnáctý
eighteenth osmnáctý
nineteenth devatenáctý
twentieth dvacátý
twenty-first dvacátý první
twenty-second dvacátý druhý
twenty-third dvacátý třetí
thirtieth třicátý
fortieth čtyřicátý
fiftieth padesátý
sixtieth šedesátý
seventieth sedmdesátý
eightieth osmdesátý
ninetieth devadesátý
hundredth stý

Další užitečná slova

about nebo approximately okolo, přibližně
over nebo more than pře, více než
under nebo less than pod, méně než

Příklady

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 777
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.