Zájmy

Zde jsou fráze, které vám budou užitečné až budete mluvit o vašich zálibách a zájmech.

Mluvit o věcech, které máte rádi

what do you like doing in your spare time? co rád/ráda děláš ve svém volném čase?
I like … rád/ráda …
watching TV se dívám na televizi
listening to music poslouchám hudbu
walking chodím na procházky
jogging chodím běhám
I quite like … docela rád/ráda …
cooking vařím
playing chess hraju šachy
yoga cvičím jógu
I really like … opravdu rád/ráda …
swimming plavu
dancing tančím
I love … miluji …
the theatre divadlo
the cinema kino
going out chození ven
clubbing chození do klubů
I enjoy travelling rád/ráda cestuji

Bavit se o věcech, které nemáte rádi

I don't like … nemám rád/ráda …
pubs hospody
noisy bars hlučné bary
nightclubs kluby
I hate … nenávidím …
shopping nakupování
I can't stand … nemohu vystát …
football fotbal

Další způsoby, jak mluvit o zájmech

I'm interested in … zajímám se o …
photography fotografii
history historii
languages jazyky
I read a lot hodně čtu
have you read any good books lately? četl/četla jsi v poslední době nějaké dobré knihy?
have you seen any good films recently? viděl/viděla jsi v poslední době nějaké dobré filmy?

do you play any sports? hraješ nějaký sport?
yes, I play … ano, hraji …
football fotbal
tennis tenis
golf golf
I'm a member of a gym chodím do tělocvičny
no, I'm not particularly sporty ne, nejsem obzvláště sportovně založený/založená
I like watching football rád/ráda se dívám na fotbal
which team do you support? kterému mužstvu fandíš?
I support … fandím …
Manchester United Manchester United
Chelsea Chelsea
I'm not interested in football nezajímám se o fotbal

Hudba

do you play any instruments? hraješ na nějaký nástroj?
yes, I play … ano, hraji na …
the guitar kytaru
yes, I've played the piano for … years ano, … let hraji na klavír
five pět
I'm learning to play …
the violin
I'm in a band jsem v kapele
I sing in a choir zpívám ve sboru
what sort of music do you like? jaký druh hudby máš rád/ráda?
what sort of music do you listen to? jaký druh hudby posloucháš?
pop pop
rock rock
dance taneční hudbu
classical klasickou hudbu
anything, really v podstatě cokoliv
lots of different stuff mnoho různých věcí
have you got any favourite bands? máš nějaké oblíbené kapely?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem