V turistické informační kanceláři

Most UK cities have a tourist information office where you can find out about a whole range of visitor facilities including hotels, restaurants and entertainment, using these phrases.

we're looking for accommodation hledáme ubytování
we need somewhere to stay potřebujeme ubytování
do you have a list of …? máte seznam …?
hotels hotelů
B&Bs; (zkratka bed and breakfasts) B&B;
youth hostels mládežnických hostelů
campsites kempů
what sort of accommodation are you looking for? jaký typ ubytování sháníte?
can you book accommodation for me? můžete mi zarezervovat ubytování?

do you have a map of the …? máte mapu …?
city města (výraz pro velké město)
town města (výraz pro malé až středně velké město)
where's the …? kde je …?
city centre centrum města
art gallery umělecká galerie
museum muzeum
main shopping area hlavní nákupní zóna
market trh
railway station vlakové nádraží
what's the best way of getting around the city? jakým způsobem je nejlepší pohybovat se po městě?
where can I hire a car? kde si mohu najmout auto?

what are you interested in? co vás zajímá?
are there any … on at the moment? pořádají se zde teď nějaké …?
exhibitions výstavy
cultural events kulturní akce
sporting events sportovní akce
are there any …? pořádají se zde nějaké …?
excursions výlety
tours prohlídky, okružní jízdy
day trips celodenní výlety
is there a city tour? je zde prohlídka města?
could you tell us what's on at the …? můžete nám říct, co dávají v …?
cinema kině
theatre divadle
concert hall koncertní síni
opera house opeře
can I book tickets here? můžu si zde zarezervovat lístky?
do you have any brochures on …? máte nějaké prospekty o …?
local attractions místních atrakcích
can you recommend a good restaurant? můžete nám doporučit nějakou dobrou restauraci?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem