V restauraci

These phrases will help you to make a reservation at a restaurant and order your meal. On arrival it is customary to wait to be seated. On paying it is customary to leave a tip unless a service charge is included or the service has been poor.

Rezervace stolu

do you have any free tables? máte nějaké volné stoly?
a table for …, please stůl pro …, prosím
two dva
three tři
four čtyři
I'd like to make a reservation rád/ráda bych si udělal/udělala rezervaci
I'd like to book a table, please rád/ráda bych si rezervoval/rezervovala stůl, prosím
when for? na kdy?
for what time? na kolik hodin?
this evening at … dnes večer v …
seven o'clock sedm hodin
seven thirty sedm třicet
eight o'clock osm hodin
eight thirty osm třicet
tomorrow at … zítra …
noon v poledne
twelve thirty ve dvanáct třicet
one o'clock v jednu hodinu
one thirty v jednu třicet
for how many people? pro kolik lidí?
I've got a reservation mám rezervaci
do you have a reservation? máte rezervaci?

Objednávka jídla

could I see the menu, please? mohu se podívat na jídelní lístek, prosím?
could I see the wine list, please? mohu se podívat na vinný lístek, prosím?
can I get you any drinks? mohu vám přinést něco k pití?
are you ready to order? vybrali jste si?
do you have any specials? máte nějaké speciality?
what's the soup of the day? jaká je polévka dne?
what do you recommend? co doporučujete?
what's this dish? z čeho je tento pokrm?
I'm on a diet držím dietu
I'm allergic to … jsem alergický/alergická na …
wheat pšenici
dairy products mléčné výrobky
I'm severely allergic to …
nuts ořechy
shellfish korýše
I'm a vegetarian jsem vegetarián
I don't eat … nejím …
meat maso
pork vepřové
I'll have the … dám si …
chicken breast kuřecí prsa
roast beef rostbíf
pasta těstoviny
I'll take this dám si tohle
I'm sorry, we're out of that omlouvám se, tohle už nemáme
for my starter I'll have the soup, and for my main course the steak jako předkrm si dám polévku, a jako hlavní chod biftek
how would you like your steak? jak si bude přát váš biftek?
rare krvavý
medium-rare mírně propečený
medium středně propečený
well done dobře propečený
is that all? je to vše?
would you like anything else? přejete si ještě něco jiného?
nothing else, thank you už nic, děkuji
we're in a hurry pospícháme
how long will it take? jak dlouho to bude trvat?
it'll take about twenty minutes bude to trvat asi dvacet minut

Během jídla

Pokud byste rádi upoutali pozornost obsluhy, nejzdvořilejší je jednoduše říci:

excuse me! promiňte!

Zde jsou další fráze, které můžete zaslechnout, nebo které byste mohli chtít užít během vašeho jídla:

enjoy your meal! dobrou chuť!
bon appétit! dobrou chuť!
would you like to taste the wine? bude si přát ochutnávat víno?
could we have …? můžeme si objednat …?
another bottle of wine ještě jednu láhev vína
some more bread více chleba
some more milk více mléka
a jug of tap water džbánek vody z vodovodu
some water vodu
still or sparkling? neperlivou nebo perlivou?
would you like any coffee or dessert? budete si přát kávu nebo dezert?
do you have any desserts? máte nějaké dezerty?
could I see the dessert menu? mohu se podívat na dezertní lístek?
was everything alright? bylo vše v pořádku?
thanks, that was delicious děkuji, bylo to výtečné

Potíže

this isn't what I ordered tohle není to, co jsem si objednal/objednala
this food's cold tohle jídlo je studené
this is too salty tohle je moc slané
this doesn't taste right tohle nechutná dobře
we've been waiting a long time už dlouho čekáme
is our meal on its way? je naše jídlo na cestě?
will our food be long? bude naše jídlo trvat dlouho?

Placení účtu

the bill, please účet, prosím
could we have the bill, please? můžeme dostat účet, prosím?
can I pay by card? mohu zaplatit kartou?
do you take credit cards? berete kreditní karty?
is service included? zahrnuje to poplatek za obsluhu?
can we pay separately? můžeme zaplatit zvlášť?
I'll get this já to zaplatím
let's split it rozdělíme to
let's share the bill podělíme se o účet

Co můžete zahlédnout

Please wait to be seated Počkejte prosím, budete usazeni
Reserved Rezervováno
Service included Obsahuje poplatek za obsluhu
Service not included Neobsahuje poplatek za obsluhu
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem