V kině

Here are some phrases you can use when going to the cinema and for discussing what you have seen.

Vybírání filmu

what's on at the cinema? co dávají v kině?
is there anything good on at the cinema? dávají něco dobrého v kině?
what's this film about? o čem je tenhle film?
have you seen it? viděl/viděla jsi to?
who's in it? kdo v něm hraje?
it's … je to …
a thriller thriller
a comedy komedie
a romantic comedy romantická komedie
a horror film horor
a documentary dokument
an animation animovaný film
a war film válečný film
a western western
a science fiction film sci-fi
a foreign film zahraniční film
it's in … je to ve …
French francouzštině
Spanish španělštině
with English subtitles s anglickými titulky
it's just been released zrovna to mělo premiéru
it's been out for about two months už to dávají asi dva měsíce
it's meant to be good prý to má být dobré

V kině

shall we get some popcorn? nedáme si popcorn?
salted or sweet? slaný nebo sladký?
do you want anything to drink? dáte s něco k pití?
where do you want to sit? kde budete chtít sedět?
near the back někde vzadu
near the front někde vepředu
in the middle uprostřed

Diskuze o filmu

what did you think? jak se ti to líbilo?
I enjoyed it líbilo se mi to
it was great
it was really good bylo to opravdu dobré
it wasn't bad
I thought it was rubbish myslím, že to byla blbost
it was one of the best films I've seen for ages byl to jeden z nejlepších filmů, co jsem v poslední době viděl/viděla
it had a good plot mělo to dobrý děj
the plot was quite complex děj byl dost spletitý
it was too slow-moving dost se to vleklo
it was very fast-moving mělo to velice rychlý spád
the acting was … herecké výkony byly …
excellent znamenité
good dobré
poor slabé
terrible příšerné
he's a very good actor on je velice dobrý herec
she's a very good actress ona je velice dobrá herečka

Co můžete uvidět

Screen Plátno (většinou označuje číslo sálu)
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem