V hospodě, v baru nebo v kavárně

Není lepšího místa, kde procvičovat vaši angličtinu, než je hospoda! Zde je několik výrazů, které vám pomohou při objednávání pití nebo jídla v hospodě, v baru, nebo v kavárně.

Poznámka: v britských hospodách je zvykem objednávat pití a jídlo u baru, ačkoliv v některých hospodách a restauracích je možné objednat u stolu.

Objednat si pití

what would you like to drink? co si dáte k pití? co si dáš k pití?
what are you having? co si dáte?
what can I get you? co vám můžu nabídnout? co ti můžu přinést?
I'll have …, please dám si …, prosím
a pint of lager dám si pivo (doslova „dám si pintu ležáku“ - jedna pinta je něco málo přes půl litru)
a pint of bitter dám si bitter (hořké pivo - typ tradičního anglického piva)
a glass of white wine skleničku bílého vína
a glass of red wine skleničku červeného vína
an orange juice pomerančový džus
a coffee kávu
a Coke kolu
a Diet Coke
large or small? malou nebo velkou?
would you like ice with that?
no ice, please
a little, please
lots of ice, please
a beer, please pivo, prosím
two beers, please dvě piva, prosím
three shots of tequila, please tři panáky tequily, prosím
are you being served? obsluhuje vás někdo?
I'm being served, thanks ano, už dostávám, díky
who's next? kdo je na řadě?
which wine would you like? jaké víno si přejete?
house wine is fine domácí víno je v pořádku
which beer would you like? jaké pivo si přejete?
would you like draught or bottled beer? dáte si točené nebo v lahvi?
I'll have the same, please dám si to samé, prosím
nothing for me, thanks pro mě nic, díky
I'll get these vezmu si tyto
keep the change! drobné si nechte!
cheers! na zdraví!
whose round is it? na koho je řada? (kdo je na řadě s placením příští rundy?)
it's my round řada je na mně
it's your round řada je na tobě
another beer, please ještě jedno pivo, prosím
another two beers, please ještě dvě piva, prosím
same again, please to samé ještě jednou, prosím
are you still serving drinks? ještě podáváte pití?
last orders! poslední objednávky!

do you have any snacks? máte nějaké pochutiny?
do you have any sandwiches? máte nějaké sendviče?
do you serve food? podáváte jídlo?
what time does the kitchen close? v kolik hodin zavírá kuchyně?
are you still serving food? ještě podáváte jídlo?
a packet of crisps, please jedno balení brambůrek, prosím
what flavour would you like? jakou příchuť si přejete?
ready salted slané
cheese and onion sýr a cibule
salt and vinegar sůl a ocet
what sort of sandwiches do you have? jaké máte sendviče?
do you have any hot food? máte nějaká teplá jídla?
today's specials are on the board nabídka dne je na tabuli
is it table service or self-service? je to s obsluhou u stolu nebo se samoobsluhou?
what can I get you? co vám mohu přinést?
would you like anything to eat? budete si přát něco k jídlu?
could we see a menu, please? můžeme se podívat na jídelní lístek, prosím?

Při objednávání jídla v kavárně, která nabízí take-away (jídlo s sebou), můžete být dotázáni:

eat in or take-away? tady nebo s sebou?

Barové hry

does anyone fancy a game of …? nechce si někdo zahrát …?
pool kulečník
darts šipky
cards karty

Přístup k internetu

do you have internet access here? máte zde přístup k internetu?
do you have wireless internet here? máte zde bezdrátové připojení k internetu?
what’s the password for the internet?

Na druhý den ...

I feel fine cítím se dobře
I feel terrible cítím se strašně
I've got a hangover mám kocovinu
I'm never going to drink again! už nikdy nebudu pít!

Kouření

do you smoke? kouříš? kouříte?
no, I don't smoke ne, nekouřím
I've given up přestal/přestala jsem
do you mind if I smoke? bude ti vadit, když si zapálím? bude vám vadit, když si zapálím?
would you like a cigarette? dáš si cigaretu?
have you got a light? máš oheň?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem