V bance

Až půjdete do banky nebo budete chtít použít bankomat, budete potřebovat tyto anglické výrazy.

I'd like to withdraw £100, please rád/ráda bych si vybral/vybrala £100, prosím
I want to make a withdrawal chci učinit výběr
how would you like the money? v jakých hodnotách budete chtít peníze?
in tens, please (ten pound notes) v desetilibrových bankovkách, prosím
could you give me some smaller notes? můžete mi dát menší bankovky?
I'd like to pay this in, please chtěl/chtěla bych toto složit na účet, prosím
I'd like to pay this cheque in, please chtěl/chtěla bych proplatit tento šek, prosím
how many days will it take for the cheque to clear? kolik dní trvá zúčtování šeku?
have you got any …? máte nějaký …?
identification průkaz totožnosti
ID (zkratka identification) průkaz totožnosti
I've got my … ztratil/ztratila jsem svůj …
passport cestovní pas
driving licence řidičský průkaz
ID card průkaz totožnosti
your account's overdrawn na vašem účtu je záporný zůstatek
I'd like to transfer some money to this account rád/ráda bych převedla nějaké peníze na tento účet
could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? můžete převést £1000 z mého současného účtu na můj spořící účet?

Další služby

I'd like to open an account chtěl/chtěla bych si založit účet
I'd like to open a personal account chtěl/chtěla bych si založit osobní účet
I'd like to open a business account chtěl/chtěla bych založit firemní účet
could you tell me my balance, please? můžete mi sdělit můj stav účtu, prosím?
could I have a statement, please? mohl/mohla bych dostat výpis z účtu, prosím?
I'd like to change some money chtěl/chtěla bych si vyměnit nějaké peníze
I'd like to order some foreign currency rád/ráda bych si objednal/objednala cizí měnu
what's the exchange rate for euros? jaký je směnný kurz na Euro?
I'd like some … prosil/prosila bych …
euros eura
US dollars americké dolary
could I order a new chequebook, please? mohl/mohla bych si objednat novou šekovou knížku, prosím?
I'd like to cancel a cheque chtěl/chtěla bych stornovat šek
I'd like to cancel this standing order chtěl/chtěla bych zrušit tento trvalý příkaz

where's the nearest cash machine? kde je nejbližší bankomat?
what's the interest rate on this account? jaká je úroková sazba u tohoto účtu?
what's the current interest rate for personal loans? jaká je současná úroková sazba osobních půjček?
I've lost my bank card ztratil/ztratila jsem svou bankovní kartu
I want to report a … chci nahlásit …
lost credit card ztracenou kreditní kartu
stolen credit card ukradenou kreditní kartu
we've got a joint account máme společný účet
I'd like to tell you about a change of address chtěl/chtěla bych vám sdělit změnu adresy
I've forgotten my Internet banking password
I've forgotten the PIN number for my card
I'll have a new one sent out to you
could I make an appointment to see …? mohu si domluvit schůzku s …?
the manager vedoucím
a financial advisor finančním poradcem
I'd like to speak to someone about a mortgage chtěl/chtěla bych s někým mluvit o hypotéce

Použití bankomatu

Insert your card Vložte kartu
Enter your PIN Zdejte váš PIN
Incorrect PIN Nesprávný PIN
Enter Vstup
Correct Správně
Cancel Zrušit
Withdraw cash Vybrat hotovost
Other amount Jiná částka
Please wait Prosím čekejte
Your cash is being counted Vaše hotovost se načítá
Insufficient funds Požadovaná částka není na účtu k dispozici
Balance Zůstatek
On screen Na obrazovku
Printed Vytisknout stvrzenku
Another service? Jinou službu?
Would you like a receipt? Přejete si stvrzenku?
Remove card Vyjměte kartu
Quit Ukončit
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.