U zubaře

Should you need to visit the dentists during your stay, some of these phrases will be necessary.

Příjem

can I make an appointment to see the …? mohu se objednat k …?
dentist zubaři
hygienist zubnímu hygienikovi
I'd like a check-up chtěl/chtěla bych preventivní prohlídku
please take a seat prosím, posaďte se
would you like to come through? prosím, pojďte dál

Kontrola vašich zubů

when did you last visit the dentist? kdy jste naposledy byl/byla u zubaře?
have you had any problems? máte nějaké potíže?
I've got toothache bolí mne zub
one of my fillings has come out vypadla mi jedna plomba
I've chipped a tooth uštípl/uštípla jsem si kousek zubu
I'd like a clean and polish, please chtěl/chtěla bych odstranit zubní kámen, prosím
can you open your mouth, please? můžete otevřít ústa, prosím?
a little wider, please trochu více, prosím
I'm going to give you an x-ray udělám vám rentgen
you've got a bit of decay in this one na tomhle máte trochu kazu
you've got an abscess máte váček

Ošetření chrupu

you need two fillings budete potřebovat dvě plomby
I'm going to have to take this tooth out tenhle zub budu muset vytrhnout
do you want to have a crown fitted? budete chtít korunku?
I'm going to give you an injection dám vám injekci
let me know if you feel any pain řekněte, jestli vás to bude bolet
would you like to rinse your mouth out? můžete si vypláchnout ústa?
you should make an appointment with the hygienist měl/měla byste se objednat k zubnímu hygienikovi
how much will it cost? kolik to bude stát?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.