Počasí

Britové obzvláště rádi probírají počasí! Zde je řada užitečných výrazů.

Povětrnostní podmínky

what's the weather like? jaké je počasí?
it's … je …
sunny slunečno
cloudy oblačno
windy větrno
foggy mlha
stormy bouřlivé počasí
it's …
raining prší
hailing padají kroupy
snowing sněží
what a nice day! jaký hezký den!
what a beautiful day! jaký krásný den!
it's not a very nice day není moc hezký den
what a terrible day! jaký hrozný den!
what miserable weather! jaké mizerné počasí!
it's starting to rain začíná pršet
it's stopped raining přestalo pršet
it's pouring with rain lije jako z konve
it's raining cats and dogs lije jako z konve
the weather's fine je pěkné počasí
the sun's shining svítí sluníčko
there's not a cloud in the sky na obloze není ani mráček
the sky's overcast obloha je zatažená
it's clearing up vyjasňuje se
the sun's come out vyšlo sluníčko
the sun's just gone in slunce se zrovna schovalo
there's a strong wind je silný vítr
the wind's dropped vítr se utišil
that sounds like thunder to zní jako bouřka
that's lightning to jsou blesky
we had a lot of heavy rain this morning ráno hodně silně pršelo
we haven't had any rain for a fortnight dva týdny nezapršelo

Teplota

what's the temperature? jaká je teplota?
it's 22°C je 22°C
temperatures are in the mid-20s teploty jsou okolo 25 stupňů
what temperature do you think it is? kolik myslíš, že je stupňů?
probably about 30°C asi okolo 30°C
it's … je …
hot horko
cold zima
baking hot na upečení
freezing mrazivo
freezing cold mrazivě chladno
it's below freezing je pod nulou

Přepověď počasí

what's the forecast? jaká je předpověď?
what's the forecast like? jaká je předpověď?
it's forecast to rain má pršet
it's going to freeze tonight dnes v noci bude mrznout
it looks like rain vypadá to na déšť
it looks like it's going to rain vypadá to, že bude pršet
we're expecting a thunderstorm očekáváme bouřku
it's supposed to clear up later později se má vyjasnit
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem