Pasová kontrola a clo

These are some of the questions you may be asked and answers you will need to give when crossing country borders.

could I see your passport, please? mohu vidět váš cestovní pas?
where have you travelled from? odkud cestujete?
what's the purpose of your visit? jaký je účel vaší cesty?
I'm on holiday jsem na dovolené
I'm on business jsem na služební cestě
I'm visiting relatives jedu na návštěvu k příbuzným
how long will you be staying? jak dlouho se zdržíte?
where will you be staying? kde budete pobývat?
you have to fill in this … musíte vyplnit …
landing card tuto příletovou kartu
immigration form tento imigrační formulář
enjoy your stay! příjemný pobyt!

could you open your bag, please? můžete otevřít vaše zavazadlo, prosím?
do you have anything to declare? máte něco k proclení?
you have to pay duty on these items za tyto položky musíte zaplatit clo

Co můžete zahlédnout

EU citizens Občané EU
All passports Všechny cestovní pasy
Wait behind the yellow line Čekejte za žlutou čárou
Please have your passport ready Prosím mějte připravený cestovní pas
Nothing to declare Nic k proclení
Goods to declare Zboží k proclení
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem