Odhlášení z pobytu

These English phrases will be useful when checking out of a hotel.

I'd like to check out rád/ráda bych se odhlásil/odhlásila z pobytu
I'd like to pay my bill, please rád/ráda bych zaplatil/zaplatila svůj účet, prosím
I think there's a mistake in this bill myslím, že na účtu je chyba
how would you like to pay? jak si budete přát platit?
I'll pay … budu platit …
by credit card kreditní kartou
in cash hotově
have you used the minibar? měli jste něco z minibaru?
we haven't used the minibar z minibaru jsme nic neměli
could we have some help bringing our luggage down? mohl by nám někdo pomoci snést naše zavazadla?
do you have anywhere we could leave our luggage? máte nějaké místo, kde bychom si mohli nechat naše zavazadla?
could I have a receipt, please? mohu dostat účtenku, prosím?
could you please call me a taxi? můžete mi prosím zavolat taxi?
I hope you had an enjoyable stay doufám, že jste měl/měla příjemný pobyt
I've really enjoyed my stay opravdu jsem si svůj pobyt užil/užila
we've really enjoyed our stay opravdu jsme si náš pobyt užili
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.