Nakupování

Zde jsou anglické fráze, které vám pomohou při nakupování, a také některé nápisy, které můžete při nakupování zahlédnout.

Otevírací doba

what times are you open? kdy máte otevřeno?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday máme otevřeno od 9h do 17h, pondělí až pátek
we're open from 10am to 8pm, seven days a week máme otevřeno od 10h do 20h, sedm dní v týdnu
are you open on …? máte otevřeno v …?
Saturday sobotu
Sunday neděli
what time do you close? v kolik hodin zavíráte?
what time do you close today?
what time do you open tomorrow? v kolik hodin zítra otvíráte?

Vybírání zboží

can I help you? mohu vám pomoci?
I'm just browsing, thanks jen se dívám, děkuji
how much is this? kolik tohle stojí?
how much are these? kolik tyhle stojí?
how much does this cost? kolik toto stojí?
how much is that … in the window? za kolik je … ve výloze?
lamp ta lampa
that's cheap to je levné
that's good value
that's expensive to je drahé
do you sell …? prodáváte …?
stamps známky
do you have any …? máte nějaké …?
postcards pohledy
sorry, we don't sell them promiňte, ty neprodáváme
sorry, we don't have any left promiňte, už žádné nemáme
I'm looking for … hledám …
the shampoo šampon
a birthday card přání k narozeninám
could you tell me where the … is? můžete mi říci, kde je …?
washing up liquid
where can I find the …? kde mohu najít …?
toothpaste pastu na zuby
have you got anything cheaper? nemáte něco levnějšího?
it's not what I'm looking for to není to, co hledám
do you have this item in stock?
do you know anywhere else I could try? nevíte, kde jinde bych to mohl/mohla zkusit?
does it come with a guarantee? je na to záruka?
it comes with a one year guarantee je na to jeden rok záruka
do you deliver? děláte rozvážky?
I'll take it vezmu si to
I'll take this vezmu si tohle
anything else? ještě něco jiného?
would you like anything else? přejete si ještě něco jiného?

Uhrazení platby

are you in the queue? stojíte ve frontě?
next, please! další, prosím!
do you take credit cards? berete kreditní karty?
I'll pay in cash zaplatím hotově
I'll pay by card zaplatím kartou
could I have a receipt, please? mohu dostat účtenku, prosím?
would you be able to gift wrap it for me?
would you like a bag?

Vracení zboží a stížnosti

I'd like to return this chtěl/chtěla bych tohle vrátit
I'd like to change this for a different size chtěl/chtěla bych tohle vyměnit za jinou velikost
it doesn't work nefunguje to
it doesn't fit nesedí to
could I have a refund? mohl/mohla bych dostat zpátky peníze?
have you got the receipt? máte účtenku?
could I speak to the manager? mohu mluvit s vedoucím?

Co můžete zahlédnout

Open Otevřeno
Closed Zavřeno
Open 24 hours a day Otevřeno 24h denně
Special offer Speciální nabídka
Sale Sleva
Clearance sale Výprodej
Closing down sale Výprodej
Good value Výhodná cena
Buy 1 get 1 free Dvě za cenu jednoho
Buy 1 get 1 half price Druhý kus za poloviční cenu
Reduced to clear Sezónní výprodej
Half price Poloviční cena
Out to lunch Na obědě
Back in 15 minutes Přijdu za 15 minut
Shoplifters will be prosecuted Zloději budou stíháni

Použití karty

Enter your PIN Zadejte váš PIN
Please wait Prosím čekejte
Remove card Vyjměte kartu
Signature Podpis
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem