Jak se zeptat na cestu a popsat směr

You will find these English expressions useful if you are lost or want to get to a particular place or give directions to others.

Ptát se na cestu

excuse me, could you tell me how to get to …? promiňte, mohl/mohla byste mi říci, jak se dostat na …?
the bus station autobusové nádrží
excuse me, do you know where the … is? promiňte, nevíte kde je …?
post office pošta
I'm sorry, I don't know promiňte, nevím
sorry, I'm not from around here promiňte, nejsem zdejší
I'm looking for … hledám …
this address tuto adresu
are we on the right road for …? jsme na správné silnici na …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? je toto správná cesta do …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? máte mapu?
can you show me on the map? můžete mi to ukázat na mapě?

Popsat cestu

it's this way je to tudy
it's that way je to tamtudy
you're going the wrong way jedete špatně
you're going in the wrong direction jedete špatným směrem
take this road jeďte po této silnici
go down there jeďte tamhle dolů
take the first on the left jeďte první doleva
take the second on the right jeďte druhou doprava
turn right at the crossroads na křižovatce odbočte doprava
continue straight ahead for about a mile pokračujte rovně asi jednu míli (jedna míle je asi 1,6 kilometru)
continue past the fire station pokračujte kolem požární stanice
you'll pass a supermarket on your left po vaší levé straně budete míjet supermarket
keep going for another … jeďte …
hundred yards dalších sto yardů (asi 91 metrů)
two hundred metres dalších dvě stě metrů
half mile další půl míle (asi 800 metrů)
kilometre další kilometr
it'll be … bude to …
on your left po vaší levé straně
on your right po vaší pravé straně
straight ahead of you přímo před vámi

Jak je to daleko?

how far is it? jak je to daleko?
how far is it to …? jak je to daleko na …?
the airport letiště
how far is it to … from here? jak daleko je to odsud na …?
the beach pláž?
is it far? je to daleko?
is it a long way? je to dlouhá cesta?
it's … je to …
not far nedaleko
quite close docela blízko
quite a long way docela daleko
a long way on foot docela daleko na cestu pěšky
a long way to walk docela daleko na cestu pěšky
about a mile from here odsud asi míli (jedna míle je asi 1,6 kilometru)

Ukazovat směr řidičům

follow the signs for … jeďte podle ukazatelů na …
the town centre centrum města
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights pokračujte rovně přes semafory
at the second set of traffic lights, turn left na druhých semaforech odbočte doleva
go over the roundabout objeďte kruhový objezd
take the second exit at the roundabout druhým výjezdem vyjeďte z kruhového objezdu
turn right at the T-junction na křižovatce tvaru T odbočte doprava
go under the bridge podjeďte most
go over the bridge jeďte přes most
you'll cross some railway lines přejedete železniční trať
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem