Domluvit si setkání

Tyto anglické fráze se vám budou hodit, až budete chtít někoho pozvat ven a domluvit se, kde a kdy se sejít.

Navrhnout někomu něco podniknout

are you up to anything this evening? děláš něco dnes večer?
have you got any plans for …? máš na … nějaké plány?
this evening tento večer
tomorrow zítřek
the weekend víkend
are you free …? máš … volno?
this evening dnes večer
tomorrow afternoon zítra odpoledne
tomorrow evening zítra večer
what would you like to do this evening? co bys dnes večer chtěl/chtěla dělat?
do you want to go somewhere at the weekend? nechceš tento víkend někam zajít?
would you like to join me for something to eat? nechtěl/nechtěla bys se mnou zajít na něco k jídlu?
do you fancy going out tonight?
sure jistě
I'd love to rád/ráda
sounds good to zní dobře
that sounds like fun to zní jako dobrá zábava
sorry, I can't make it promiň, nemůžu
I'm afraid I already have plans obávám se, že už mám jiné plány
I'm too tired jsem moc unavený/unavená
I'm staying in tonight dnes večer zůstávám doma
I've got too much work to do mám moc práce
I need to study musím se učit
I'm very busy at the moment mám teď moc práce

Domluvit si čas a místo

what time shall we meet? v kolik hodin se sejdeme?
let's meet at … pojďme se sejít v …
eight o'clock osm hodin
where would you like to meet? kde by ses chtěl/chtěla sejít?
I'll see you … at ten o'clock potkáme se v deset hodin …
in the pub v hospodě
at the cinema v kině
I'll meet you there potkáme se tam
see you there! uvidíme se tam!
let me know if you can make it dej mi vědět, jestli to budeš moci stihnout
I'll call you later potom ti zavolám
what's your address? jaká je tvoje adresa?

Setkání

I'm running a little late jdu trochu pozdě
I'll be there in … minutes budu tam za … minut
five pět
ten deset
fifteen patnáct
have you been here long? už jsi tu dlouho?
have you been waiting long? čekáš dlouho?
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem