Datum

This section shows how dates are expressed in English and mentions some famous historical dates.

Ptát se na datum

what's the date today? jaké je dnes datum?
what's today's date? jaké je dnešní datum?

Datum

15 October nebo October 15 15. října
Monday, 1 January pondělí 1. ledna
on 2 February 2. února
at the beginning of July na začátku července
in mid-December v půlce prosince
at the end of March na konci března
by the end of June do konce června

Roky

1984 1984
2000 rok 2000
2005 2005
2018 2018
in 2007 v roce 2007
AD
BC

Století

the 17th century 17. století
the 18th century 18. století
the 19th century 19. století
the 20th century 20. století
the 21st century 21. století

Několik významných dat

1066 — Battle of Hastings 1066 — bitva u Hastings
1776 — US Declaration of Independence 1776 — vyhlášení nezávislosti Spojených států
1789-1799 — the French Revolution
1939-1945 — Second World War 1939-1945 — druhá světová válka
1989 — Fall of the Berlin Wall 1989 — pád Berlínské zdi
2012 — London Olympics 2012 — londýnská olympiáda
44 BC — the death of Julius Caesar 44 př. Kr. – smrt Julia Caesara
79 AD — eruption of Vesuvius 79 našeho letopočtu – erupce Vesuvu
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem