Cestování taxíkem

If you need to take a taxi, these phrases will come in handy.

do you know where I can get a taxi? nevíte, kde můžu sehnat taxíka?
do you have a taxi number? nemáš číslo na taxi?

Objednat taxi

I'd like a taxi, please prosil/prosila bych taxi
sorry, there are none available at the moment lituji, žádná nejsou v tuto chvíli k dispozici
where are you? kde se nacházíte?
what's the address? jaká je adresa?
I'm … jsem …
at the Metropolitan Hotel v Metropolitním Hotelu
at the train station na vlakovém nádraží
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road na rohu Oxford Street a Tottenham Court Road
could I take your name, please? můžete mi říct vaše jméno, prosím?
how long will I have to wait? jak dlouho budu muset čekat?
how long will it be? jak dlouho to bude trvat?
quarter of an hour čtvrt hodiny
about ten minutes asi deset minut
it's on its way je na cestě

V taxíku

where would you like to go? kam budete chtít odvézt?
I'd like to go to … chtěl/chtěla bych jet na …
Charing Cross station nádraží Charing Cross
could you take me to …? můžete mne odvézt do …?
the city centre centra
how much would it cost to …?
Heathrow Airport letiště Heathrow
how much will it cost? kolik to bude stát?
could we stop at a cashpoint? můžeme zastavit u bankomatu?
is the meter switched on? je taxametr zapnutý?
please switch the meter on prosím zapněte taxametr
how long will the journey take? jak dlouho bude trvat cesta?
do you mind if I open the window? bude vám vadit, když otevřu okénko?
do you mind if I close the window? bude vám vadit, když zavřu okénko?
are we almost there? budeme tam už brzy?
how much is it? kolik to stojí?
have you got anything smaller? nemáte menší?
that's fine, keep the change to je v pořádku, drobné si nechte
would you like a receipt? budete chtít účtenku?
could I have a receipt, please? mohl/mohla bych dostat účtenku?
could you pick me up here at …? mohl/mohla byste mne zde v … vyzvednout?
six o'clock šest hodin
could you wait for me here? mohl/mohla byste na mne zde počkat?

Co můžete zahlédnout

Taxis Taxi
For hire K pronajmutí (volné taxi)
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem