Plavba lodí

These are some of the expressions you might use if you are travelling by boat, as well as some of the signs you might see.

what time's the next boat to …? v kolik hodin pluje příští loď do …?
Calais Calais
I'd like a … cabin prosil/prosila bych … kajutu
two-berth dvoulůžkovou
four-berth čtyřlůžkovou
we don't need a cabin nepotřebujeme kajutu
I'd like a ticket for a car and two passengers prosil/prosila bych lístek pro auto a dva cestující
I'd like a ticket for a foot passenger prosil/prosila bych lístek pro chodce
how long does the crossing take? jak dlouho trvá plavba?
what time does the ferry arrive in …? v kolik hodin dorazí trajekt do …?
Stockholm
how soon before the departure time do we have to arrive? jak dlouho před odplutím tu musíme být?

Na palubě lodi

where's the information desk? kde jsou informace?
where's cabin number …? kde je kajuta číslo …?
258 258
which deck's the … on? na které palubě je …?
buffet bufet
restaurant restaurace
bar bar
shop obchod
cinema kino
bureau de change směnárna
I feel seasick mám mořskou nemoc
the sea's very rough moře je velice rozbouřené
the sea's quite calm moře je celkem klidné
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation prosíme všechny řidiče, aby se odebrali na palubu s auty a připravili se k vylodění
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time asi za 30 minut dorazíme do přístavu
please vacate your cabins Prosíme opusťte své kajuty

Co můžete zahlédnout

Cabin Kajuta
Deck Paluba
Stairs Schody
Information Informace
Restaurant Restaurace
Cinema Kino
Shop Obchod
Lifejackets Záchranné vesty
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem