Cestování autobusem a vlakem

Some of these phrases will be necessary if you are travelling by bus or train. Also included are the signs you might see at stations.

Na autobusovém nebo vlakovém nádraží

where's the ticket office? kde je výdejna jízdenek?
where are the ticket machines? kde jsou automaty na jízdenky?
what time's the next bus to …? v kolik jede příští autobus do …?
Camden Camdenu
what time's the next train to …? v kolik jede příští vlak do …?
Leeds Leeds
can I buy a ticket on the bus? mohu si zakoupit jízdenku v autobuse?
can I buy a ticket on the train? mohu si zakoupit jízdenku ve vlaku?
how much is a … to London? kolik stojí … do Londýna?
single jednosměrná jízdenka
return zpáteční jízdenka
first class single jednosměrná jízdenka první třídou
first class return zpáteční jízdenka první třídou
I'd like a … to Bristol prosil/prosila bych … do Bristolu
single jednosměrnou jízdenku
return zpáteční jízdenku
child single dětskou jednosměrnou jízdenku
child return dětskou zpáteční jízdenku
senior citizens' single jednosměrnou jízdenku pro důchodce
senior citizens' return zpáteční jízdenku pro důchodce
first class single jednosměrnou jízdenku první třídou
first class return zpáteční jízdenku první třídou
are there any reductions for off-peak travel? jsou nějaké slevy na cestování mimo špičku?
when would you like to travel? kdy chcete cestovat?
when will you be coming back? kdy se budete vracet?
I'd like a return to …, coming back on Sunday
Newcastle
which platform do I need for …? z kterého nástupiště se jede do …?
Manchester Manchesteru
is this the right platform for …? je toto správné nástupiště na …?
Cardiff Cardiff
where do I change for …? kde mám přestoupit na …?
Exeter Exeter
you'll need to change at … budete muset přestoupit v …
Reading Readingu
can I have a timetable, please? mohl/mohla bych dostat jízdní řád, prosím?
how often do the buses run to …? jak často jezdí autobusy do …?
Bournemouth Bournemouthu
how often do the trains run to …? jak často jezdí vlaky do …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please rád/ráda bych si prodloužil/prodloužila svou časovou jízdenku
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster příští vlak, který přijede k nástupišti č. 2, je spoj v 16h 35 do Doncasteru
Platform 11 for the 10.22 to Guildford nástupiště č. 11 pro vlak v 10h 22 do Guildfordu
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance příští vlak, který odjede z nástupiště č. 5, je spoj v 18h 03 do Penzance
the train's running late vlak má zpoždění
the train's been cancelled vlak byl zrušen

V autobuse nebo ve vlaku

does this bus stop at …? staví tento autobus na …?
Trafalgar Square Trafalgarském náměstí?
does this train stop at …? staví tento vlak v …?
Leicester Leicesteru?
could I put this in the hold, please? mohl/mohla bych si tohle uložit do zavazadlového prostoru, prosím?
could you tell me when we get to …? mohl/mohla byste mi říct, kdy dorazíme k …?
the university univerzitě
could you please stop at …? mohl/mohla byste prosím zastavit na …?
the airport letišti
is this seat free? je toto sedadlo volné?
is this seat taken? je toto sedadlo obsazené?
do you mind if I sit here? nebude vám vadit, když se zde posadím?
tickets, please jízdenky, prosím
all tickets and railcards, please všechny jízdenky a vlakové průkazy, prosím
could I see your ticket, please? mohu vidět vaší jízdenku?
I've lost my ticket ztratil/ztratila jsem jízdenku
what time do we arrive in …? v kolik hodin dorazíme do …?
Sheffield Sheffieldu
what's this stop? jak se jmenuje tato zastávka?
what's the next stop? jaká je příští zastávka?
this is my stop tohle je moje zastávka
I'm getting off here tady vystupuji
is there a buffet car on the train? je zde ve vlaku jídelní vůz?
do you mind if I open the window? bude vám vadit, když otevřu okno?
we are now approaching London Kings Cross právě přijíždíme na nádraží London Kings Cross
this train terminates here tento vlak zde končí
all change, please prosíme, vystupte
please take all your luggage and personal belongings with you prosím nezapomeňte si vzít veškerá svá zavazadla

Metro (Londýnská podzemní dráha)

could you tell me where the nearest Tube station is? mohl/mohla byste mi říct, kde je nejbližší stanice metra?
where's there a map of the Underground? kde je tady plán metra?
over there tamhle
which line do I need for Camden Town? jakou linkou se dostanu do Camden Town?
how many stops is it to …? kolik stanic je to do …?
Westminster Westminsteru
I'd like a Day Travelcard, please prosil/prosila bych celodenní jízdenku
which zones? která pásma?
zones 1-2 pásmo 1-2
I'd like an Oyster card, please prosil/prosila bych kartu Oyster (přeplacená karta pro cestování metrem)
I'd like to put £10 on it chtěl/chtěla bych si na ní vložit kredit v hodnotě £10

Co můžete zahlédnout

Tickets Jízdenky
Platform Nástupiště
Waiting room Čekárna
Left luggage Úschovna zavazadel
Lost property Ztráty a nálezy
Underground Podzemní dráha
Bus stop Zastávka autobusu
Request stop Zastávka na znamení
On time Na čas
Expected Očekáváno
Delayed Zpožděno
Cancelled Zrušeno
Calling at ... Staví ve stanicích ...
Seat Sedadlo
Car Vůz
Priority seat (místo, které by mělo být nabídnuto méně schopným stát, např. těhotným ženám, starším nebo invalidním cestujícím)
To trains K vlakům
Trains to London Vlaky do Londýna
Way out Východ
Mind the gap Pozor na mezeru (mezi nástupištěm a vlakem)
Northbound platform Nástupiště směr sever
Eastbound platform Nástupiště směr východ
Southbound platform Nástupiště směr jih
Westbound platform Nástupiště směr západ
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.