Během vašeho pobytu

These are some of the things you may wish to ask while you are staying at your hotel, as well as some phrases to help you deal with any problems.

my room number's … číslo mého pokoje je …
215 215
could I have a wake-up call at seven o'clock? mohu si objednat buzení telefonem na sedmou hodinu?
where do we have breakfast? kam máme jít na snídani?
where's the restaurant? kde je restaurace?
could you please call me a taxi? můžete mi prosím zavolat taxi?
do you lock the front door at night? zamykáte v noci vstupní dveře?
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell pokud se budete vracet po půlnoci, budete muset zazvonit
I'll be back around ten o'clock vrátím se kolem desáté hodiny
could I see your key, please? mohu vidět váš klíč, prosím?
are there any laundry facilities? je zde k dispozici prádelna?
what time do I need to check out? v kolik hodin se musím odhlásit z pobytu?
would it be possible to have a late check-out? bylo by možné odhlásit se z pobytu později?

Potíže

the key doesn't work klíč nefunguje
there isn't any hot water neteče teplá voda
the room's too … v pokoji je příliš …
hot horko
cold chladno
noisy hlučno
the … doesn't work nefunguje …
heating topení
shower sprcha
television televize
one of the lights isn't working jedno ze světel nesvítí
there's no … není zde …
toilet paper toaletní papír
soap mýdlo
shampoo šampon
could I have a towel, please? mohl/mohla bych dostat ručník, prosím?
could I have an extra blanket? mohl/mohla bych dostat přikrývku navíc?
my room's not been made up můj pokoj nebyl uklizen
could you please change the sheets? můžete prosím vyměnit povlečení?
I've lost my room key ztratil/ztratila jsem klíč od pokoje

Co můžete zahlédnout

Do not disturb Nerušit
Please make up room Prosím o úklid pokoje
Lift out of order Výtah mimo provoz
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem