Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve švédštině.

Základní číslovky

nollnula
ettjedna
tvådvě
tretři
fyračtyři
fempět
sexšest
sjusedm
åttaosm
niodevět
tiodeset
elvajedenáct
tolvdvanáct
trettontřináct
fjortončtrnáct
femtonpatnáct
sextonšestnáct
sjuttonsedmnáct
artonosmnáct
nittondevatenáct
tjugodvacet
tjugoettdvacet jedna
tjugotvådvacet dva
tjugotredvacet tři
tjugofyradvacet čtyři
tjugofemdvacet pět
tjugosexdvacet šest
tjugosjudvacet sedm
tjugoåttadvacet osm
tjugoniodvacet devět
trettiotřicet
trettioetttřicet jedna
trettiotvåtřicet dva
trettiotretřicet tři
trettiofyračtyřiatřicet
trettiofemtřicet pět
trettiosextřicet šest
trettiosjutřicet sedm
trettioåttatřicet osm
trettioniotřicet devět
fyrtiočtyřicet
fyrtioettčtyřicet jedna
fyrtiotvåčtyřicet dva
fyrtiotrečtyřicet tři
femtiopadesát
sextiošedesát
sjuttiosedmdesát
åttioosmdesát
nittiodevadesát
etthundrajedno sto
etthundraettsto jedna
tvåhundradvě stě
trehundratři sta
ettusenjeden tisíc
tvåtusendva tisíce
tretusentři tisíce
en miljonjeden milion
en miljardjedna miliarda

Opakování

en gångjednou
två gångerdvakrát
tre gångertřikrát
fyra gångerčtyřikrát
fem gångerpětkrát

Řadové číslovky

förstaprvní
andradruhý
tredjetřetí
fjärdečtvrtý
femtepátý
sjättešestý
sjundesedmý
åttondeosmý
niondedevátý
tiondedesátý
elftejedenáctý
tolftedvanáctý
trettondetřináctý
fjortondečtrnáctý
femtondepatnáctý
sextondešestnáctý
sjuttondesedmnáctý
artondeosmnáctý
nittondedevatenáctý
tjugondedvacátý
tjugoförstadvacátý první
tjugoandradvacátý druhý
tjugotredjedvacátý třetí
trettiondetřicátý
fyrtiondečtyřicátý
femtiondepadesátý
sextiondešedesátý
sjuttiondesedmdesátý
åttiondeosmdesátý
nittiondedevadesátý
hundradestý

Další užitečná slova

ungefär nebo cirkaokolo, přibližně
över nebo mer änpře, více než
under nebo mindre änpod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 777
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech švédských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem