Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve švédštině.

Základní číslovky

nollnula
ettjedna hodina
tvådvě hodiny
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
elva
tolv
trettontřináct
fjortončtrnáct
femtonpatnáct
sextonšestnáct
sjuttonsedmnáct
artonosmnáct
nittondevatenáct
tjugodvacet
tjugoettdvacet jedna
tjugotvådvacet dva
tjugotredvacet tři
trettiotřicet
fyrtiočtyřicet
femtiopadesát
sextiošedesát
sjuttiosedmdesát
åttioosmdesát
nittiodevadesát
ett hundrajedno sto
ett hundra ettsto jedna
tvåhundradvě stě
trehundratři sta
ett tusenjeden tisíc
tvåtusendva tisíce
tretusentři tisíce
en miljonjeden milion
en miljardjedna miliarda

Řadové číslovky

förstaprvní
andradruhý
tredjetřetí
fjärdečtvrtý
femtepátý
sjättešestý
sjundesedmý
åttondeosmý
niondedevátý
tiondedesátý
elftejedenáctý
tolftedvanáctý
trettondetřináctý
fjortondečtrnáctý
femtondepatnáctý
sextondešestnáctý
sjuttondesedmnáctý
artondeosmnáctý
nittondedevatenáctý
tjugondedvacátý
tjugoförstadvacátý první
tjugoandradvacátý druhý
tjugotredjedvacátý třetí