Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve španělštině.

Základní číslovky

ceronula
unojedna
dosdvě
trestři
cuatročtyři
cincopět
seisšest
sietesedm
ochoosm
nuevedevět
diezdeset
oncejedenáct
docedvanáct
trecetřináct
catorcečtrnáct
quincepatnáct
dieciséisšestnáct
diecisietesedmnáct
dieciochoosmnáct
diecinuevedevatenáct
veintedvacet
veintiunodvacet jedna
veintidósdvacet dva
veintitrésdvacet tři
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatřicet
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentačtyřicet
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentapadesát
sesentašedesát
setentasedmdesát
ochentaosmdesát
noventadevadesát
cienjedno sto
ciento unosto jedna
doscientosdvě stě
trescientostři sta
miljeden tisíc
dos mildva tisíce
tres miltři tisíce
un millónjeden milion
mil millonesjedna miliarda

Řadové číslovky

primeroprvní
segundodruhý
tercerotřetí
cuartočtvrtý
quintopátý
sextošestý
séptimosedmý
octavoosmý
novenodevátý
décimodesátý
undécimojedenáctý
duodécimodvanáctý
decimotercerotřináctý
decimocuartočtrnáctý
decimoquintopatnáctý
decimosextošestnáctý
decimoséptimosedmnáctý
decimoctavoosmnáctý
decimonovenodevatenáctý
vigésimodvacátý
vigésimo primerodvacátý první
vigésimo segundodvacátý druhý
vigésimo tercerodvacátý třetí
fiftieth
trigésimotřicátý
cuadrágesimočtyřicátý
quincuagésimo
sexagésimošedesátý
septuagésimosedmdesátý
octogésimoosmdesátý
nonagésimodevadesátý
centésimostý
sound

Zvuk je k dispozici u všech španělských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.