Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla ve španělštině.

Základní číslovky

ceronula
uno (una)jedna
dosdvě
trestři
cuatročtyři
cincopět
seisšest
sietesedm
ochoosm
nuevedevět
diezdeset
oncejedenáct
docedvanáct
trecetřináct
catorcečtrnáct
quincepatnáct
dieciséisšestnáct
diecisietesedmnáct
dieciochoosmnáct
diecinuevedevatenáct
veintedvacet
veintiunodvacet jedna
veintidósdvacet dva
veintitrésdvacet tři
veinticuatrodvacet čtyři
veinticincodvacet pět
veintiséisdvacet šest
veintisietedvacet sedm
veintiochodvacet osm
veintinuevedvacet devět
treintatřicet
treinta y unotřicet jedna
treinta y dostřicet dva
treinta y trestřicet tři
treinta y cuatročtyřiatřicet
treinta y cincotřicet pět
treinta y seistřicet šest
treinta y sietetřicet sedm
treinta y ochotřicet osm
treinta y nuevetřicet devět
cuarentačtyřicet
cuarenta y unočtyřicet jedna
cuarenta y dosčtyřicet dva
cuarenta y tresčtyřicet tři
cincuentapadesát
sesentašedesát
setentasedmdesát
ochentaosmdesát
noventadevadesát
cienjedno sto
ciento unosto jedna
doscientosdvě stě
trescientostři sta
miljeden tisíc
dos mildva tisíce
tres miltři tisíce
un millónjeden milion
mil millonesjedna miliarda

Opakování

una vezjednou
dos vecesdvakrát
tres vecestřikrát
cuatro vecesčtyřikrát
cinco vecespětkrát

Řadové číslovky

primeroprvní
segundodruhý
tercerotřetí
cuartočtvrtý
quintopátý
sextošestý
séptimosedmý
octavoosmý
novenodevátý
décimodesátý
undécimojedenáctý
duodécimodvanáctý
decimotercerotřináctý
decimocuartočtrnáctý
decimoquintopatnáctý
decimosextošestnáctý
decimoséptimosedmnáctý
decimoctavoosmnáctý
decimonovenodevatenáctý
vigésimodvacátý
vigésimo primerodvacátý první
vigésimo segundodvacátý druhý
vigésimo tercerodvacátý třetí
trigésimotřicátý
cuadrágesimočtyřicátý
quincuagésimopadesátý
sexagésimošedesátý
septuagésimosedmdesátý
octogésimoosmdesátý
nonagésimodevadesátý
centésimostý

Další užitečná slova

acerca de nebo aproximadamenteokolo, přibližně
más depře, více než
menos depod, méně než

Příklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 777
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je k dispozici u všech španělských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.