Řečtina

O řeckém jazyce

Moderní řečtina se vyvinula z klasické řečtiny a od roku 1829 je v Řecku úředním jazykem. Okolo 15 milionů lidí mluví řecky, včetně půl milionu žijícím na jižním Kypru. Také je užívána v komunitách emigrantů v mnoha dalších zemích.

Tvoří samostantnou skupinu indo-evropské jazykové rodiny a má svou vlastní abecedu, která je užívána již po tři tisíciletí.

Společně s latinou měla řečtina výrazný vliv na slovní zásobu u dalších evropských jazyků.

Další jazyky